Mírame, mírate

Mírame, mírate (‘Mira’m, mira’t’) és la segona obra de la parella CABE en aquesta mostra i un cant a l'autoconeixement, als valors i a la força que tenim dins per lluitar contra qualsevol adversitat que se’ns presenti a la vida.

L’obra fa visibles els ulls de la natura. Uns ulls figuratius que, de fet, ens contemplen sempre, però que normalment són imperceptibles per a nosaltres. Perquè tots els éssers naturals, des dels insectes fins a les plantes, observen, però sovint ho fan sense necessitar els òrgans propis de la visió.

Caro Pérez i Belén Sanz volen que siguem conscients d’aquesta mirada. Volen que ens sentim observats per provocar dins nostre una reacció mimètica que ens faci parar a observar-nos a nosaltres mateixos.

L’objectiu és despertar de nou la mirada interior que ens pertany, fer que tornem a connectar amb el jo i amb el nostre ésser natural. Perquè en aquesta mirada interior, vital per a una vida plena, és on guardem una força que ni tan sols som conscients de tenir.

La societat actual ens ha allunyat d’ella, ens ha alienat la part més essencial de nosaltres mateixos. Aquest “bany de mirades”, on cada mirada és única i tan diferent de les altres com ho és cada ésser natural de la resta, vol generar un moment de connexió amb l’entorn per ajudar-nos a recuperar allò que ens és essencial.

Mírame, mírate (‘Look at me, look at yourself’) is the second art work of the couple known as CABE for this exhibition and also a tribute to self-knowledge, to the values and the strengths that lay within us to fight against any adversity in life.

The artwork displays nature’s eyes; figurative eyes that in fact always contemplate us, but are usually imperceptible to us. Because all natural beings, from insects to plants, observe, but often do so without the need for the distinctive organs of sight.

Caro Pérez and Belén Sanz want us to be aware of this review. They want us to feel observed, to cause a mimetic reaction in us that makes us stop and take a look at ourselves.

The objective is to wake up, again, the inner look that belongs to us, make us reconnect with our self and with our natural being. Because in this inner view, vital to a full life, is where we keep the strength we aren’t even aware we possess.

Nowadays society distanced us from it and has alienated the most essential part of ourselves. This “bath of looks”, where each view is as unique and as different from the others as each natural being is from the rest, wants to produce a moment of connection with the surroundings to help us recover what is essential to us.