Videoart

A Fabrication (‘Invenció’), com en moltes altres de les seves obres internacionalment reconegudes, Gregory Scott manipula el nostre marc de referència per a la contemplació. En altres paraules, l’americà juga amb la nostra percepció de les coses i amb la creació d’equívocs, alternant objectes estàtics amb imatges en moviment i, sovint, amb siluetes d’objectes o figures que es desplacen per la pantalla, on l’acció se succeeix de manera ininterrompuda.

Al llarg de la seva carrera artística, Scott ha anat depurant el seu llenguatge propi, al qual afegeix recursos com els que extreu de la seva passió per la història de la pintura i la seva admiració per artistes de diverses disciplines que han destacat pel domini de les il·lusions visuals (per exemple, el pintor i artista multidisciplinari Salvador Dalí o el fotògraf Ansel Adams).

A Fabrication, aquest heterodox creador utilitza la característica estètica geomètrica de les composicions de Piet Mondrian per jugar amb la percepció de l’espectador com mencionàvem. I ho fa fins al punt d’aconseguir crear equívocs entre l’espai pla i el tridimensional que atrapen la nostra atenció, ens sorprenen i inclús fan que ens qüestionem la nostra pròpia visió perceptiva.

Després de contemplar l’obra, no és d’estranyar que ens trobem qüestionant-nos fins i tot la manera com construïm el nostre univers d’imatges mentals.