Sense Cap Ni Peus

http://andorralandart.com/2017/wp-content/uploads/2017/05/26-800x600.png

Biografia

Nascut a Andorra l’any 1969, el Pepe Mesalles s’estrena com a creador de propostes artístiques en aquesta segona Biennal de Land Art. Ho fa per la porta gran a través de les obres “Comunitat Aucellenca“ i “Sense Cap ni Peus”, que ha estat ubicada a l’accés principal de la Fàbrica de la Llana.

De formació autodidacta, l’autor és conegut arreu per les seves
inquietuds artístiques i pel seu criteri i bon gust com a aparadorista, àmbit en el que ha guanyat fins a tres premis nacionals convocats per la Cambra de Comerç d’Andorra.

Pepe Mesalles ha estat vinculat des del primer dia a l'organització de la Biennal, sent responsable de la seva logística i de la resolució de situacions complexes relacionades amb les instal·lacions a l’aire lliure.

Obra

Instal·lació feta sobre l’ampit de les finestres de la Fàbrica de la Llana que recorda els “ready-mades” de Dalí o Marcel Duchamp, quan feien servir en les seves instal·lacions objectes que no es consideraven artístics per posar-los en valor.

El que fa el Pepe Mesalles en la seva primera obra pública és
justament això, recuperar uns maniquins abandonats, ubicar-los a la part més visual de la fàbrica de llanes i construir un relat que connecta la llana amb la confecció de peces de roba que acaben vestint els torsos de fibra de vidre que veiem als aparadors. Les figures de dona són de color daurat i blanc, descansen sobre panots de formigó i han estat col·locats davant peces de llana tensada que completen el treball artístic.

Els set maniquins ubicats a les set finestres principals de la fàbrica esdevenen el millor homenatge de la Biennal a les set parròquies que li donen suport i a les set disciplines de les Belles Arts: arquitectura, dansa, escultura, música, pintura, literatura i cinematografia.