Sheep Spectacles

http://andorralandart.com/2017/wp-content/uploads/2017/04/IMG_7411-800x600.jpg

Biografia

Va estudiar Belles Arts a la ciutat alemanya d’Stuttgart entre 1986 i 1990, on va viure fins l’any 1998, abans de retornar a Anglaterra. La seva especialitat va ser la “d’arquitectura del vidre”, disciplina a la qual es va dedicar els primers anys de la seva carrera professional. Amb el temps va incorporar altres materials als seus treballs com el metall, la pedra o els vellons
d’ovella. Acostumat a treballar en entorns rurals, urbans i naturals, el mateix procés de producció forma part, sovint, de la “performance” de presentació.

Els seus plantejaments artístics es van modelant abans de ser presentats depenent de l’entorn que els acull, del moment mediàtic i de les seves experiències de vida. La majoria dels seus treballs inclouen la col·laboració d’altres artistes i professionals, com arquitectes, enginyers o dissenyadors de paisatges, a més d’entitats, membres del públic, estudiants i nens.

Al llarg de la seva carrera ha realitzat instal·lacions temporals a la majoria de països de la Unió Europea amb tot tipus de tècniques i materials com ara llana, fusta, acer, vidre, pedra calcària, plàstic, roba o filferro espinós. Compta amb més d’un centenar d’escultures i instal·lacions permanents a ciutats,
edificis i col·leccions públiques i privades europees i han guanyat incomptables premis internacionals.

Obra

El concepte que s’amaga sota la proposta, un gran parell d’ulleres cobertes amb vellons d’ovelles, és representar els essers humans i les ovelles -integrants tots dos del nostre ecosistema – com una gran declaració escultural. El sentit de la vista és la principal forma de valorar el nostre entorn, tant en les persones com en els animals. Aquest sentit és representat en l’obra a través d’un parell d’ulleres cobertes amb vellons d’ovelles, el que dona peu a noves interpretacions, possiblement surrealistes.

Ubicar l’obra, de gairebé quatre metres de longitud, a l’interior de la Fàbrica de la Llana, aporta nous elements per a la interpretació, en ser aquest l’indret on aquest animal deixava la seva part més preuada.